Ανακοίνωση του Συλλόγου μας για το πιλοτικό πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών (19/12/2016)


Κάλεσμα του Συλλόγου μας στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας (31 Αυγούστου)


Τετάρτη 31 Αυγούστου: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΔΟΕ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (12.30)


Την ανάκληση της πραξικοπηματικής εγκυκλίου για τις συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ ζητούν ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ

Δείτε:
εδώ την ανακοίνωδη της ΔΟΕ
εδώ την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων του Συλλόγου μας από το 2016-2017

Με Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης από το σχολικό έτος 2016 – 2017:

a) το 3ο Δ.Σ. Νίκαιας υποβιβάζεται από 10/θέσιο σε 9/θέσιο (ΦΕΚ 1826/22-6-2016, τ. Β’),
b) ιδρύονται Τ.Ε. στα 2ο και 5ο Δ.Σ. Νίκαιας, καθώς και στο 8ο Δ.Σ. Πειραιά (ΦΕΚ 2540/18-8-2016, τ. Β’)

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των Αγγλικών στις Α’ και Β’ Τάξεις Δημοτικού


Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του Νηπιαγωγείου

Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (2016-2017) σε βάρος των αναγκών των οικογενειών και των εργασιακών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών

Δείτε:
εδώ την Υπουργική Απόφαση για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
εδώ την Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών
εδώ την ανακοίνωση – αντίδραση της ΔΟΕ

Εκδήλωση του Συλλόγου μας για το Ασφαλιστικό