Την ανάκληση της πραξικοπηματικής εγκυκλίου για τις συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ ζητούν ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ

Δείτε:
εδώ την ανακοίνωδη της ΔΟΕ
εδώ την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων του Συλλόγου μας από το 2016-2017

Με Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης από το σχολικό έτος 2016 – 2017:

a) το 3ο Δ.Σ. Νίκαιας υποβιβάζεται από 10/θέσιο σε 9/θέσιο (ΦΕΚ 1826/22-6-2016, τ. Β’),
b) ιδρύονται Τ.Ε. στα 2ο και 5ο Δ.Σ. Νίκαιας, καθώς και στο 8ο Δ.Σ. Πειραιά (ΦΕΚ 2540/18-8-2016, τ. Β’)

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των Αγγλικών στις Α’ και Β’ Τάξεις Δημοτικού


Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του Νηπιαγωγείου

Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (2016-2017) σε βάρος των αναγκών των οικογενειών και των εργασιακών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών

Δείτε:
εδώ την Υπουργική Απόφαση για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
εδώ την Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών
εδώ την ανακοίνωση – αντίδραση της ΔΟΕ

Εκδήλωση του Συλλόγου μας για το Ασφαλιστικό


Έκδοση καρτών ελεύθερης εισόδου σε Μουσεία

  •                             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Π.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4912625

    •                                                                                       Νίκαια 13/1/2016
    • Αρ. πρωτ.  3
    •                                                                                             Προς

Μέλη του Συλλόγου μας

Τι ισχύει για την είσοδο στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους του Κράτους   –  Έκδοση Κάρτας

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την είσοδο στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους του Κράτους από 1ης Απριλίου 2016 ισχύουν τα εξής:

Ελεύθερη είσοδος

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Επίσης, καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες − η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) − και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).

Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:

α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.

β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής−σπουδαστικής τους ταυτότητας.

γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής.

ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών.

ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.

η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας.

θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου.

ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.

ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 23 ετών και έως 25 εάν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων ή βεβαίωσης από το Σύλλογο Πολυτέκνων ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Επίσης,οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 18 ετών και έως 24 εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων.

ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας και

ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης.

Έκδοση δελτίου ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας

Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί και αλλοδαποί). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να αποκτήσουν κάρτα ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους του Κράτους θα πρέπει να παραδώσουν στο Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της Σχολικής τους Μονάδας μέχρι τις 27 Ιανουαρίου (δεν θα υπάρξει καμιά παράταση) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Μια φωτογραφία για όσους διαθέτουν κάρτα Εφορείας Αρχαιοτήτων που έχει λήξει ή λήγει το αμέσως προσεχές διάστημα (μαζί με τη φωτογραφία παραδίδουν και την κάρτα).
  • Δύο φωτογραφίες (όπισθεν αυτών αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους) για όσους δεν διαθέτουν κάρτα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το διήμερο 28 και 29 Ιανουαρίου ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε Σχολικής Μονάδας θα παραδώσει στο υπεύθυνο Μέλος του Δ.Σ. συγκεντρωτική κατάσταση (προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι αναγραφόμενοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα (χωριστή κατάσταση για τους συναδέλφους αναπληρωτές).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Δημητρακόπουλος                                                        Ακρίτας Καλούσης

Πάμε θέατρο με το Σύλλογο


Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας

                               ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Π.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4912625

  Νίκαια 17/12/2015

Αρ. πρωτ.  1                                                                      Προς: Μέλη του Συλλόγου μας

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Στις εκλογές που έγιναν στο Σύλλογό μας – 2 Δεκεμβρίου 2015 – για ανάδειξη νέου Δ.Σ., ο συσχετισμός μεταξύ των υποψήφιων συνδικαλιστικών σχηματισμών διαμορφώθηκε ως εξής:

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 215 4 Δημητρακόπουλος Γιώργος

Λουριδάς Ζώης

Ψύλλας Παναγιώτης

Πουλής Γιάννης

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 118 2 Κουτσώνης Βύρων

Σιούλας Γιάννης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ   58 1 Μαργιώλα Μαρία

Κατά την πρώτη συνεδρίαση (17/12), σύμφωνα με τη σειρά εκλογικής κατάταξης όλων των υποψηφίων και των παραιτήσεων που υποβλήθηκαν για προσωπικούς λόγους (Πουλής, Μοίρας, Πριονάς, Σιούλας), το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημητρακόπουλος Γιώργος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαργιώλα Μαρία
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καλούσης Ακρίτας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κουτσώνης Βύρωνας
ΤΑΜΙΑΣ Ψύλλας Παναγιώτης
ΜΕΛΗ Λουριδάς Πολυζώης (Ζώης)

Χρυσοστομίδης Πέτρος

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται στα μέλη του 

Χαρούμενα Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!

 Καλή συνδικαλιστική χρονιά με δυνατούς και αποτελεσματικούς Αγώνες!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο  Γεν. Γραμματέας

 

Γιώργος Δημητρακόπουλος                                                                Καλούσης Ακρίτας